خدمات شبکه های اجتماعی

ادمین اینستاگرام - پکیج پایه

✔️ تولید و درج ۱۵ پست در ماه
✔️ تولید و درج ۴۰ استوری در ماه
✔️ طراحی تمپلیت اختصاصی
✔️ بهبود تعامل پیج
✔️ مدیریت کامنت و دایرکت
✔️ هشتک گذاری اصولی
✔️ طراحی تقویم محتوا
✔️ ادمین نیمه اختصاصی

ادمین اینستاگرام - پکیج استاندارد

✔️ تولید و درج ۲۵ پست در ماه
✔️ تولید و درج ۱۰۰ استوری در ماه
✔️ طراحی تمپلیت اختصاصی
✔️ بهبود تعامل پیج
✔️ مدیریت کامنت و دایرکت
✔️ هشتک گذاری اصولی
✔️ طراحی تقویم محتوا
✔️ مشاوره و مدیریت تبلیغات
✔️ تضمین افزایش فالوور
✔️ ادمین نیمه اختصاصی

ادمین اینستاگرام - پکیج حرفه ای

✔️ تولید و درج ۳۰ پست در ماه
✔️ تولید و درج ۱۵۰ استوری در ماه
✔️ طراحی تمپلیت اختصاصی
✔️ بهبود تعامل پیج
✔️ مدیریت کامنت و دایرکت
✔️ هشتک گذاری اصولی
✔️ طراحی تقویم محتوا
✔️ ادیت ویدیو در صورت نیاز
✔️ مشاوره و مدیریت تبلیغات
✔️ طراحی کمپین های تبلیغاتی
✔️ تضمین افزایش فالوور
✔️ تضمین افزایش فروش پیج
✔️ ادمین اختصاصی


تصویر ثابت